Prashant Arora

Prashant Arora

Work Experience

Education Details

Jamia Millia Islamia
Master's Degree, Architecture, First | 2010 - 2012
IIT Roorkee
Bachelor of Architecture (B.Arch.), Architecture | 1991 - 1996
S.D. Public School
XII, PCM | 1987 - 1990

Personal Details

Name
Prashant Arora
Top